TERÀPIA INDIVIDUAL

4.png

Adreçat a: Infants i adults


Sessions individuals entre setmana (tardes)

La teràpia individual pretén oferir activitats musicals a persones amb necessitats a nivell físic, cognitiu, emocional o social. A través de la musicoteràpia, es crearà un espai lúdic i estimulant on els participants podran tocar instruments, cantar, ballar i gaudir de la música. Al mateix temps, es farà un acompanyament terapèutic de les necessitats dels participants.

 

Objectius generals:

  • Augmentar la comunicació i expressió afavorint el desenvolupament emocional i social. 

  • Millorar la percepció del propi cos, la coordinació, la motricitat i el rendiment corporal.

  • Estimular el desenvolupament cognitiu (aprenentatge, atenció, concentració i memòria). 

  • Millorar les respostes psicofísiques registrades en diferents paràmetres: ritme cardíac, amplitud respiratòria…

  • Desenvolupar la creativitat i estimular la imaginació.